“ חינוך ללא ערכים, שימושי ככל שיהיה, נראה כחינוך שעשוי להוביל להפיכתו של האדם לשטן יותר מתוחכם.”