מקבלי תעודות בוגר רפואה/רפואת שיניים בשנת 2019 בפקולטה של אוניברסיטת תל אביב ובני משפחותיהם,

מעוניינים למלא את הסקר אודות קדימות רפואית במצבי חירום? 

(פתוח עד 21.6.2019) 

“ חינוך ללא ערכים, שימושי ככל שיהיה, נראה כחינוך שעשוי להוביל להפיכתו של האדם לשטן יותר מתוחכם.”