top of page
מיזם ביואתיקה שחור שקוף.png
פורום בנושא סיעוד ומשפט

יו"ר:

  • פרופ' נילי טבק, PhD, RN, LLB, החוג לסיעוד, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר

  • גב' עדי ליברטי, RN, LLM, החוג לסיעוד, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר

 

אודות:

מקצוע הסיעוד נמצא בלב של קונפליקטים ביואתיים ומשפטיים מגוונים. יתר על כן, בעידן של טכנולוגיות חדשות, שינוי בהכשרה המקצועית של העוסקים בסיעוד וסמכויותיהם וכו'. הקבוצה נפגשת באופן קבוע כדי לדון בסוגיות שונות בהקשרים אלו.

 

פגישות:

בכל שנה אקדמית מקיימת הקבוצה 3-4 פגישות בנושאים של סיעוד, אתיקה ומשפט. המפגשים מתקיימים בבית הספר למקצועות הבריאות, בהרשמה מראש.

משתתפים:  

הקבוצה מורכבת רובה מאחיות מוסמכות מנוסות, רבות מהן בעלות תארים במשפטים ואליהן מצטרפים משפטנים ואנשי מקצועות נוספים.

bottom of page