הסמינר מתמקד בסוגיות ביואתיות מגוונות, עוסק בטקסטים בסיסיים בביואתיקה, מאמרים או פרקים בספרים וכולל דיונים והרצאות אורח

הקולוקיום מתקיים מדי חודש בהשתתפות שני מומחים המציגים נושא המפגיש בין ההיבט המדעי וההיבט ההומניסטי של סוגיות בממשק של הרפואה עם החברה

ההרצאה תתקיים מדי שנה  בשיתוף אנשי ביואתיקה, בריאות, מדע, עסקים, משפט ו/או מדיניות כדי לדון בסוגיות עכשוויות שנוגעות לעבודת העוסקים ברפואה ובמקצועות הבריאות, למתמחים ולאנשי מנהל רפואי.